Kontakt

Kontakt

Projekt byl realizován Univerzitou Karlovou v Praze, oborem Studia nových médií, který je součástí Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty.

Adresa

Studia nových médií
Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 2010 (budova B areálu Jinonice)
U Kříže 8, 158 00 Praha 5

telefon: +420 251 080 384

e-mail: info@damepraci.cz

 

Contact

Project was realized by Charles University in Prague, New Media Studies Department, which is a part of Institute of Information Studies and Librarianship on Faculty of Arts.

Address

New Media Studies Department
Institute of Information Studies and Librarianship
Room No. 2010 (Building B, campus Jinonice)
U Kříže 8, 158 00 Prague 5

phone: +420 251 080 384

e-mail: info@damepraci.cz