Konference

Závěrečná konference DámePráci.cz

Konference byla otevřená uchazečům a uchazečkám o práci, zaměstnavatelům a všem, kteří se chtěli dozvědet více o možnostech, jak zlepšit svoje postavení na trhu práce.

Konference se konala 14. a 15. 5. 2014 v Era světě na Jungmannově náměstí.

 

Informace o konferenci

Cílem závěrečné konference bylo nejen prezentovat výstupy mezinárodního projektu, ale především přinést zajímavé prakticky orientované příspěvky a příklady dobré praxe. Konference byla rozdělena do dvou dnů, první byl určen zejména uchazečům a uchazečkám o práci a široké veřejnosti, druhý potom především zaměstnavatelům a odborné veřejnosti.

Vstup na konferenci byl po oba dny volný - bylo pouze nutné zapsat se do prezenční listiny.

 

Program konference

Seznámení s projektem od A až do Z

Josef Šlerka

Příspěvek posluchače provedl přístupnou formou celým projektem od tvorby datového modelu, práci s business ontologiemi, návrhem mikroformátů až k návrhu uživatelského rozhraní samotné pilotní aplikace. Věnoval pozornost i samotné práci s daty, možnostem jejich strojového zpracování a reflexi současného stavu v ČR s ohledem na proměňující se pracovní trh.

Jak funguje aplikace DámePráci.cz? A jak z ní pro sebe získat maximum?

Josef Šlerka

V tomto prakticky orientovaném příspěvku se posluchači nejen seznámili s vyvinutou pilotní aplikací ve všech dostupných podobách (verze pro osobní počítače, tablety i chytré telefony), s principy jejího fungování a uživatelským rozhraním, ale především se naučili, jak ji využít na maximum pro sebe.

Jak získat praxi a zvýšit svoje uplatnění na trhu práce díky programu Erasmus+ a EVS

Tereza Dardová | Stáhněte si prezentaci v PDF.

Příspěvek byl zaměřený na studenty a blízké čerstvé absolventy, kterým nabídl informace o možnosti získání stipendijní podpory pro pracovní stáže v zahraničí v rámci dotačního projektu Erasmus+. Dále přiblížil možnost výjezdu za zkušenostmi v rámci dobrovolnických projektů EVS a pokusil se nabídnout alternativu mladým, kteří neúspěšně hledají práci. Pracovní stáže jsou nejen ideální možností získání zkušeností, ale také pomáhají k další uplatnitelnosti na trhu práce.

I žena nad 50 má své místo na trhu práce

Zuzana Andělová | Stáhněte si prezentaci v PDF.

Příspěvek Zuzany Andělové z organizace Agender se zaměřil na problémy a řešení na trhu práce pro osoby nad 50 let, zejména ženy. Seznámil nás s aktuálními statistikami, tendencemi a projekty. Všichni totiž vnímáme silně, že bez pracovních příležitostí jsou životní podmínky pro nás všechny citelně těžší. Odbourejme stereotypy a pomozme lidem i firmám vybalancovat osobní a pracovní život.

Kde hledat práci? Hledali jste opravdu všude?

Michaela Čapková | Stáhněte si prezentaci v PDF.

Příspěvek Michaely Čapkové se zaměřil na možnosti, kde lze hledat nabídky práce. Jaké zdroje lze přitom využít a zvýšit tak tím své možnosti pro zařazení na trh práce. Posluchači a posluchačky mohli zjistit, jestli hledali opravdu všude a podělit se o své zkušenosti s hledáním práce.

Pracovní pohovor 1 - 2 - 3

Martina Fialová | Stáhněte si prezentaci v PDF.

První dojem je často rozhodující, záleží na každém detailu, a někdy může být rozhodnuto o výsledku pracovního pohovoru ještě než uchazeč či uchazečka dosedne do židle. Nejen o tom, jak se na pracovní pohovor vhodně obléknout a zanechat ten nejlepší dojem, ale i o tom, co dělat, když se něco nepodaří, mluvila ve svém příspěvku zkušená manažerka z druhé strany.

Práce "přes internet" existuje: O využívání online pracovních tržišť z pohledu pracovníka i poskytovatele práce

Jan Špacír | Stáhněte si prezentaci v PDF.

Většina z nás přes internet pracuje zdarma a ani o tom neví. Existují weby, na nichž mají kreativní a schopní lidé možnosti uplatnit se a dostat zaplaceno za online práci. Taková online pracovní místa jsou plná nabídek, které poptávají nejen znalosti a dovednosti, ale také vytváření obsahu nebo třeba asistentské pozice. Můžete pracovat odkudkoli třeba pro společnost z druhého konce světa. Tato prezentace nabídla konkrétní příklady online tržišť, kde lze nalézt práci a vysvětlila, jak je firmy využívají.

Najděte si práci na sociálních sítích!

Tomáš Kořínek | Stáhněte si prezentaci v PDF.

Hledáte práci na internetu, ale stále se vám nedaří? Možná je na čase vydat se mimo oblast inzertních portálů a zkusit méně tradiční cesty. V příspěvku mluvčí ukázal, že vysněnou pracovní pozici můžete nalézt třeba i na sociálních sítích.

Z Academy – tak trochu jiná praxe

Michaela Bartošová, Daniel Bohuslav | Stáhněte si prezentaci v PDF.

V době, kdy počet uchazečů značně převyšuje poptávku zaměstnavatelů, se praxe stala nutností. Zaměstnavatelé si mohou vybírat a dokonce i pro nižší či juniorské pozice již očekávají předchozí zkušenosti v oboru. Kde je ovšem získat? A za jakých podmínek? Z Academy je program, který se od ostatních v mnohém liší. Nejde o pouhou studentskou stáž, kde někomu zdarma vaříte kafe, oskenujete pár dokumentů a uděláte si zářez ve svém CV. Společný program agentur Y&R a Wunderman si klade za cíl férové podmínky a skutečný rozvoj účastnících se studentů. Pracují na reálných úkolech pro klienty z celého světa a za svou práci dostávají standardně zaplaceno. Teprve opravdová praxe může přinést opravdové zkušenosti a pomoci k trvalému uplatnění na pracovním trhu.

Dobrovolnictví je dobrá kvalifikace, aneb jak zhodnotit neformální vzdělávání

Pavel Trantina | Stáhněte si prezentaci v PDF.

V době, kdy zaměstnavatelé stále více hledí na praxi a na soft skills uchazečů, je vhodné zhodnocovat i své tzv. neformální vzdělávání, zejména to v neziskovém sektoru. Na základě evropských studií jsme se podívali, jaký má toto vzdělávání vztah k očekáváním zaměstnavatelů, a na to, jaké nástroje pro takové zhodnocení existují v České republice. Dále jsme si představili výsledky projektu Klíče pro život a možnosti zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. To jsme doplnili o evropské trendy.

Mikropráce v legislativě České republiky

Martin Varmuža | Stáhněte si prezentaci v PDF.

Příspěvek se zabýval právními aspekty mikroprací (tzn. krátkých často jednorázových prací jako je natření plotu nebo posekání trávníku). Tzv. mikropráce jsou předmětem právního vztahu mezi osobou zadavatele a za odměnu pracujícího vykonavatele. Nejsou však vztahem pracovněprávním, ani obchodněprávním. Rozebrali jsme si, jaký je obsah právního vztahu mezi jeho stranami a jaké další právní vztahy vůči třetím subjektům ex lege vznikají.

Hledám práci, jak to dělat prakticky a efektivně v mojí situaci?

osobní konzultace a pomoc

Pro všechny, kteří se nemohli a nebo se nechtěli zúčastnit přednáškové části konference, byla určena možnost osobní konzultace, kde se mohli zeptat přítomných odborníků a odbornic, jak efektivně hledat práci? Individuálně radili či přímo na místě pomíhali s hledáním práce v konkrétní životní situaci, ukázovali nejen jak pracovat s vyvinutou aplikací, ale i s dalšími nástroji.

Proč a jak publikovat strukturovaná data na Webu?

Jindřich Mynarz

Workshop se zaměřil na praktické vyzkoušení popisu obsahu webových stránek v podobě strukturovaných dat vnořených v HTML. Publikování strukturovaných sémantických dat na Webu může sloužit jako digitální reklama šířená aplikacemi třetích stran, jako jsou vyhledávače nebo sociální sítě. Postupy propagace pomocí strukturovaných dat na Webu byly představeny na ukázkách nabídek práce, popsaných pomocí slovníku Schema.org.

Předpoklady: Workshop pro začátečníky, kteří však měli být vybaveni znalostí HTML.

Diskuse s mezinárodními partnery projektu

panelová diskuse v angličtině

Hosty diskuse byly Richard Cyganiak, Lukasz Porwol a Václav Belák z irského pracoviště National University of Ireland v Galway, Hans Weigand z nizozemského pracoviště Tilburg University a Josef Šlerka, vedoucí Studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moderátorem diskuse byl Jindřich Mynarz, který provedl hosty po aktuálních otázkách na pomezí sémantického webu, linked data, open data, social network analysis, data miningu atd.

Závěrečné prezentace multimediálních projektů @stunome

blok příspěvků

Závěrečné prezentace celosemestrálních samostatných projektů studentů a studentek Studia nových médií, které byly realizovány ve spolupráci s externími i interními partnery (děkanát FF UK, APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, Český statistický úřad, Psychologický ústav AVČR), představují nejen příklady dobré praxe při zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, ale byly zároveň i příležitostí pro jejich představení potenciálním zaměstnavatelům.

 • Komunikační kampaň DámePráci.cz

  Klára Piskáčková, Marek Botha, Martina Uhlířová, Jitka Baslová

   

 • Fotopříběhy rovných příležitostí

  Tomáš Bachtík, Lucie Vinická, Pavla Králová, Václav Sahula

   

 • Otevřený staťák - webové řešení

  Viktor Dobrovolný, Lenka Krsová, Simona Beránková

   

 • Otevřený staťák - mobilní aplikace

  Jakub Janovský, Josef Pelant

   

 • Elektronické tržiště FF UK

  Ján Hrubovský, Čeněk Pýcha

   

 • Muzeum psychologie online

  František Čanda, Jan Maršíček, Jiří Maha

 

Mluvčí

Zuzana Andělová

Zuzana Andělová

Email | LinkedIn

Jsem marketér na rodičovské dovolené. Marketing je pojem bez hranic a to mě na tomto oboru nejvíce baví. Po zkušenosti s marketingem např. pro společnosti Douwe Egberts a ŠkoFIN jsem se s nadšením zapojila do projektu pomoci znevýhodněným skupinám - ženám a lidem nad 50 let se lépe uplatnit na pracovním trhu - www.pracezeny.cz a www.pracenad50.cz. Tato práce mne naprosto pohltila a ráda předám svou zkušenost, dosavadní výsledky i republikový benchmark posluchačům konference.

Michaela Bartošová

Michaela Bartošová

Email | LinkedIn

Michaela působí v oblasti HR již 8 let. Zabývá se všemi složkami HR a jakékoli užší specializaci se dosud úspěšně brání. Zastřešovala HR ve společnosti CCS, vedla 14 členný HR tým ve společnosti CHANCE a úspěšně vychovala několik psů z útulku. Nyní působí na pozici HR Consultanta ve společnostech skupiny Young & Rubicam Group, kde se dále věnuje personalistice, tentokrát s důrazem na vzdělávání. Zda při vzdělávání zaměstnanců aplikuje poznatky z výchovy svých psů, zatím odmítá sdělit.

Václav Belák

Václav Belák

Email | LinkedIn | Web

Václav is a post-doctoral researcher in the Irish Centre for Data Analytics Insight at NUI Galway. During his PhD studies at the Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway (now Insight), he worked on methods for modelling and analysis of social influence in the context of communities. Previously, during his MSc studies at the University of Economics, Prague, he had worked on methods for supporting online communities by semantic web technologies. His general research interest cover social influence and impact analysis (with application in scientometrics and online communities management); network analysis and mining; and predictive analytics for impact/influence measurement.

Daniel Bohuslav

Email | Web

Subkulturní turista, muzikant a textař. Dříve také poutník, hispanista, komínář a nekvalitní básník. Má za sebou 4 roky textařské a analytické praxe s častými výlety žurnalistických vod. V agentuře Wunderman se stará o vztahy s veřejností, novináři, univerzitami a funguje jako informační křižovatka. Také se snaží o to, aby PR nebylo jen sprosté slovo.

Michaela Čapková

Michaela Čapková

Email | LinkedIn

Michaela Čapková je ředitelka a projektová manažerka v GLE o.p.s., kde pracuje od roku 2009, kdy přišla do organizace na stáž v rámci projektu zaměřeného na integraci osob zpět na trh práce. Touto problematikou se od té doby zabývá. Poté, co prošla školením v oblasti daní, účetnictví a marketingu, začala působit na pozici poradkyně. S klienty pracuje čtyři roky, jak v oblasti podpory při zahájení podnikání, tak i v rámci kariérového poradenství. Podílí se na přípravě projektů a spoluprací. Od prosince 2013 se stala ředitelkou GLE o.p.s.

Richard Cyganiak

Richard Cyganiak

Email | LinkedIn | Web

Richard Cyganiak is a Researcher at DERI, a research institute based in Galway, Ireland. He is a Linked Data Technologist and works mainly on web technologies for managing data. He co-founded the Pedantic Web Group, which connects people interested in fixing broken data on the Semantic Web. He is also dedicated to relational data mapping and relational schemas to RDF and OWL. His interests include: Linked Data, RDF, data integration, Go, photography, hiking, and table football.

Tereza Dardová

Tereza Dardová

Email

(Mgr.) Tereza Dardová pracuje na oddělení mezinárodních vztahů Univerzity Palackého v Olomouci. Má zde na starosti poskytování informací studentům a absolventům se zájmem o výjezd na pracovní stáž. Sama takovouto stáž absolvovala a může proto nabídnout pohled i z "druhé strany barikády". Ve svém volném čase pak působí jako dobrovolník v české pobočce mezinárodní neziskové organizace United Games of Nations, která je akreditovanou vysílající i hostitelskou organizací pro EVS. Zde pak působí jako administrativní pracovník se zaměřením na grantová řízení a jejich vyúčtování, projektový manažer a jako mentor přijíždějících dobrovolníků. Je osobou mnoha zájmů, má dva psy a dvě potkanky, ráda cestuje a čte. Je závislá na čokoládě.

Martina Fialová

Martina Fialová

Email

Martina Fialová pracovala mnoho let v módní branži, rozhodla se však pro zásadní kariérní změnu a dnes již téměř deset let pracuje jako manažerka České zbojovky a.s. pro Českou republiku a vedoucí podnikové prodejny v Praze. Má bohaté zkušenosti s vybudováním bezpočtu pracovních týmů a několika prodejen známých značek. Její práce je zároveň i jejím velkým koníčkem, miluje přírodu, kde také ráda odpočívá, a aktivně se věnuje myslivosti a péči o své milované lovecké psy.

Tomáš Kořínek

Tomáš Kořínek

Email | LinkedIn | Web

Tomáš Kořínek je absolventem Aplikované informatiky na MUNI a studentem Nových médií na UK. Vždy ho zajímalo smysluplné propojení reálného světa s virtuálním a hledá proto cesty jak mezi nimi najít ideální rovnováhu. Rád programuje společensky prospěšné webové aplikace a v agentuře Grayling pomáhá IT firmám komunikovat se zákazníky na sociálních sítích. Je dlouhodobým zastáncem práce na volné noze a pracovní svobody. Zajímá ho umění nových médií, které sám aktivně tvoří. Snaží se pohybovat městem na kole a ve volném čase cvičí jógu nebo žongluje.

Jindřich Mynarz

Jindřich Mynarz

Email | LinkedIn | Web

Jindřich Mynarz je Ph.D. student aplikované informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Na VŠE se zabývá se linked open data se zaměřením na průnik oblasti veřejných zakázek a e-commerce, kde hledá možnosti, jak technologie sémantického webu mohou udělat data veřejného sektoru užitečnější. Jindřich je zakládajícím členem OpenData.cz - iniciativy pro transparentní datovou infrastrukturu. Kromě linked open data ho zajímá ambient, dub techno a live coding.

Lukasz Porwol

Lukasz Porwol

Email | LinkedIn | Web

Lukasz Porwol is a Ph.D. Researcher at DERI, and also a Consultant, Analyst, System Designer, Developer and Project Manager. He is particularly interested in Semantic Web technologies, eGovernment, Social Media, and Human-Computer Interaction. His research work focuses on leveraging social media, games, and mobile technologies to support effective dialogue between citizens and decision-makers. He is an active member of the Galway Transport Advisory Board as an IT expert and is the IT Director for the Computer & Communications Museum of Ireland Limited. He has been a finalist in the Apps4Fingal mobile app competition and was co-coordinator of the official app project development for the Volvo Ocean Race 2012 final in Galway. His background combines solid engineering and scientific knowledge (MSc in Computer Science and Eng. in Information Technologies) with good management and PR skills.

Josef Šlerka

Josef Šlerka

Email | LinkedIn

Josef Šlerka je Ph.D. student informační vědy, šéf vývoje ve společnosti Social Insider a vedoucí oboru Studia nových médií na Karlově univerzitě. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě - symbolické analýze. V současné době se Josef věnuje zejména strojové analýze přirozeného jazyka a dalším aspektům sociálních médií. Kromě svoji výzkumné práce spoluorganizuje festival českého jazyka Šrámkova Sobotka a je členem akademického senátu Karlovy univerzity.

Jan Špacír

Jan Špacír

Email | LinkedIn

Jan Špacír v současnosti pomáhá klientům efektivně využívat emailovou komunikaci jako emailing specialista ve VIVmail. Absolvoval Nová média na FF UK v Praze a Angličtinu se zaměřením na aplikovanou ekonomii v UP v Olomouci, kde působil v organizaci AIESEC. Dlouhodobě se aktivně zajímá o práci online, zejména v oblasti překladu a testování online nástrojů. Z domova pracoval třeba jako Google Rater. Dále ho baví geocaching, běh a cestování (zejména letecky a vlaky).

Pavel Trantina

Pavel Trantina

Email | LinkedIn | Web

Pavel Trantina se pohybuje již 25 let v oblasti neformálního vzdělávání a v neziskovém sektoru. Pracoval mj. jako zahraniční zpravodaj Junáka – svazu skautů a skautek ČR (1998-2008, po většinu času jako dobrovolník), předseda České rady dětí a mládeže (2004-2007), ředitel odboru pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, zodpovědný za přípravu CZ PRES tamtéž (2007-2009) a koordinátor uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život (2010-2011). Od roku 2006 je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, od února 2013 je prvním předsedou Evropské aliance pro dobrovolnictví.

Martin Varmuža

Martin Varmuža

Email | LinkedIn

Vystudovaný indolog se specializací hindština a pilný student práv, který potřebuje ráno silnou kávu a dobré pečivo. Každý den se snaží prožít naplno, ať už se zrovna ohání mečem v rekonstrukci boje o skotskou korunu, nebo se nelítostně probíjí džunglí paragrafů.

 

Hans Weigand

Hans Weigand

Email | LinkedIn | Web

Hans Weigand is an Associate Professor at the Department of Information Management at Tilburg University, where he teaches Computer Science subjects such as Databases and IT Infrastructure. His research domain is Information Systems, and he is especially interested in technology support for communication in organizations and networks. He considers organizational and technical aspects of networks and how they interact. He is an expert on Language/Action Perspective (communication modeling) and e3-value (value-based business modeling) and investigates adaptive service-oriented architectures. He is also the Secretary of the Board of the Dutch-Belgian chapter of AIS (BENAIS) and a board member of the SIKS research school. He studied Computer Science and Mathematics at the Free University in Amsterdam. His doctoral thesis was about the application of linguistic theory in knowledge engineering. His interests also include business processes, logistics, information management, linguistic information systems, e-commerce, and the mimetic theory of René Girard.

 

Místo konání

Konference se konala v Era světě.

Jungmannovo náměstí 767/6 | 110 00 Praha 1

Žádné komentáře:

Okomentovat